Huhtikuu 2020

  • 21.4.2020

                                                                                                                                  Tiedote osakkaille

Kevät on edennyt varsin poikkeuksellisissa merkeissä. Korona-viruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa hyvin konkreettisella tavalla päivittäiseen elämään. Poikkeustilan johdosta joudutaan muuten toukokuussa pidettävää osuuskuntakokousta siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tällä hetkellä on todennäköistä, että osuuskuntakokous voidaan pitää vasta syyskauden alussa. Kokouksen ajankohdasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista tiedotetaan erikseen.

Vesiosuuskunnan käytännön toiminta jatkuu poikkeustilan aikana normaalilla tavalla. Veden toimitus ja jäteveden vastaanotto jatkuu ja mahdolliset häiriötilanteet pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti.

Vesiosuuskunnan hallitus päätti 3.2. vesiosuuskunnan ja liittymän haltijan välisestä vastuunjaosta. Dokumentin tarkoituksena on täsmentää osakkaan ja osuuskunnan kustannusten jakoa mahdollisessa häiriötilanteessa. Siinä kuvataan se mihin osuuskunta sitoutuu häiriöstä aiheutuvia kustannuksia maksamaan ja mitä jää osakkaan kontolle jos haluaa nopeampaa palvelua, siis eräänlainen palvelulupaus.

Samassa yhteydessä täsmennettiin ohjeita siitä, mitä viemäriverkkoon saa laskea sekä erityisesti siitä, mitä viemäriverkkoon ei saa laskea. Ohjeet perustuvat Lounais-Suomen vesienhuoltoyhdistyksen julkaisemaan oppaaseen ”Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle”. Tärkeää on, että ohjeita noudatetaan tarkasti, koska asiaankuulumattomien materiaalien johtaminen viemäriverkkoon aiheuttaa helposti verkon tukkeutumista tai laitteistojen rikkoutumista, joista aiheutuu toiminnan keskeytyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia osakkaiden maksettaviksi.

Käsikirja sekä osuuskunnan vastuu/palvelukuvaus löytyy ”Dokumentit” –osiosta.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Vesiosuuskunnan hallitus hyväksyi 25.3.2020 edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja nämä asiakirjat on tätä kirjoitettaessa toiminnantarkastajan syynissä.

Vuoden 2019 aikana oli 3 korjauksiin johtanutta jätevesipumpun toimintahäiriötä.

Tilinpäätöksen mukaan osuuskunnan nettotulos ennen poistoja oli + 1385 €. Poistojen jälkeen tulos oli alijäämäinen 19470 €.

Vuoden 2020 talousarvio ehdotetaan rakennettavaksi aikaisempina vuosina noudatettujen periaatteiden pohjalta. Asiakkailta perittävissä maksuissa otetaan huomioon Kaarinan kaupungin veden hinnan n.7%:n suuruinen korotus. Talousarvioehdotuksessa nettotulos ennen poistoja on + 20 € ja poistojen jälkeen alijäämäinen 21480 €. Tuloksen heikkeneminen aiheutuu korjauskulujen kasvusta. Jatkossa joudutaan pohtimaan osuuskunnan perimien maksujen suuruutta ja rakennetta. Vaikka verkon toimintahäiriöitä on ollut varsin vähän, on verkon ja laitteistojen ikääntyessä varauduttava myös korjauskulujen lisääntymiseen.

Osuuskunta on ollut aktiivinen Kaarinan kaupungin suuntaan käytännön yhteistoiminnan kehittämistä ja kaupungin osuuskunnalle toimittaman veden ja osuuskunnalta vastaanotettavan jäteveden hinnoittelua koskevissa asioissa. Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia keskustelut ovat kuitenkin siirtyneet syyskaudelle.

Osuuskunnan hallitus