Category Archives for Yleinen

Osuuskunta perustettu 13. lokakuuta

  • 22.10.2014

Vuolahden aluelle on perustettu vesiosuuskunta 13.10.2014. Osuuskunnan perustamistilaisuudessa on läsnä lähes 50 henkeä ja 24 kiinteistön edustajat allekirjoittivat perustamiskirjan. Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin heti perustamiskokouksen jälkeen. Lauri Lehtisen puheenjohtaman hallituksen muodostavat Jussi Laaksonen, Jorma Pellinen, Jouko K. Lehmusto, Esa Ruohonen ja Veikko Wälmä. Toimitusjohtajaksi valittiin Kimmo Leveelahti.

Osuuskunnan tehtävänä on varmistaa veden jakelu sekä hoitaa jätevedet pois asianmukaisesti puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Vesihuollon lisäksi on mahdollista asentaa myös valokuituverkko hankkeen yhteydessä.

Alueellamme on lähes 130 kiinteistöä, joihin vesihuolto voitaisiin tarjota. Hankkeen toteuttamiskustannuksiin vaikuttavat merkittävästi liittyjien määrä ja verkon laajuus. Verkosto mitoitetaan kattamaan myös tulevien kiinteistöjen kuormat, jolloin jokainen uusi verkkoon liittyjä keventää kiinteistökohtaista kustannusta. Pyrkimyksemme on saada mahdollisimman moni kiinteistön omistaja innostumaan hankkeesta ja lähtemään mukaan.

Hankkeessa toteutettava kunnallistekniikka vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, alueen viihtyvyyteen ja kiinteistön arvoon. Tavoitteena on tuottaa vesi- ja jätevesipalvelut osakkaille vuoden 2015 loppuun mennessä.

1 28 29 30