Vesi- ja viemäriverkosto otettu käyttöön

  • 1.8.2016

Verkoston puhtaus ja paineensietokyky on todennettu ja verkosto on tänään luovutettu osuuskunnalle. Vesi-ja viemäripalvelut voidaan nyt aloittaa. Urakkaan kuuluvia töitä tehdään vielä, mutta verkosto on nyt käyttökunnossa.

Täysliittyjille:

Vesiverkosto
Voitte aloittaa veden käytön kun kiinteistönne täyttää annetut määräykset ja mm. painekestävyys on varmistettu ja vesimittari sekä takaiskuventtiili on asianmukaisesti asennettu. Takaiskuventtiilin saatte putkiasentajaltanne toisin kuin aiemmin on tiedotettu. Kamstrupin mittarin mukana ei enää tule takaiskuventtiiliä. Vastaava putkiasentajanne on asennustyössä avainasemassa. Verkostossa oleva paine saattaa olla jopa 10bar. Siksi on suositeltavaa että annatte putkiasentajanne asentaa myös paineenalennusventtiilin. Näin veden virtaama on miellyttävämpää ja vettä kuluu myös vähemmän.

Jätevesi
Voitte myös johtaa jätevedet pumppaamoon heti kun pumppaamonne on asentajamme Jani Elon toimesta otettu käyttöön ja linjan kiinteistöventtiili avattu.

Pyytäkää putkimiehenne varmistamaan että oheinen asennusdokumentti on täytetty. On myös suositettavaa että putkimiehenne varmistaa että vesihuoltotekniset laitteet toimivat määräysten mukaisesti.

Lyhyesti vielä tärkeimmät kohdat:

– Vesimittari ja takaiskuventtiili asennettu. Kaarinan kaupunki vaatii takaiskun käytön.
– Nykyinen kaivovesijärjestelmänne on kokonaisuudessaan irti osuuskunnan verkostosta. Ei edes venttiilillä saa olla yhteydessä.
– Kiinteistönne täyttää D1 vaatimukset, mm. paineenkesto yli 10bar. Putkiasentajanne tietää kaikki tarvittavat yksityiskohdat.
– Jätevesipumppaamo on käyttöönotettu Jani Elon toimesta ja linjaventtiili avattu. Pumppu voi hajota jos linjaventtiili on kiinni.
– Sade- ja maavesiä ei kulkeudu jätevesipumppaamoon.
– Ilmoitakaa asennuksestanne ja käyttötavastanne oheisella asennusdokumentilla välittömästi asennusten jälkeen. Tämä on tärkeää jotta tiedämme keneltä laskutamme mitäkin ja että meillä on tieto mitkä kaikki kiinteistöt ovat liittyneet vesi- ja/tai viemäriverkostoon ja , että viranomaisten niin vaatiessa voimme osoittaa riittävän tarkkuuden vesihuollon laadun varmisamiseksi asennusten ja käyttöönoton osalta.

Vinkkejä
– Vaihtakaa tässä yhteydessä wc-pönttöjen tiivisteet uusiin jotta varmistutte siitä, että kallista vesijohtovettä ei vuoda viemäriin.
– Juoksuttakaa vettä reilusti eri vesipisteistänne sen jälkeen kun kaikki asennukset on tehty. Voitte vesimittarista seurata määrää. Muutama sata litraa riittänee.

Kuitu
Valokuituverkko ja sen palvelut odottavat vielä sadonkorjuuta jonka jälkeen verkoston viimeiset yhteydet voidaan Jullaksen pelloilla rakentaa valmiiksi. Partel on kuituliittyjiin yhteydessä syksymmällä.

Ohjeita löytyy täältä. Muistakaa täyttää asennusdokumentti. Se löytyy täältä.